Ledenadministratie

Een lid van WTC de Trappistentrappers betaalt per kalenderjaar € 35,– aan contributie. Indien de aanmelding na 1 juli plaatsvindt is dit € 17,50. Voor jeugdleden (8-12 jaar & 12-17 jaar) is dit respectievelijk € 17,50 (heel jaar) en € 8,75 (half jaar).


Voor aanmelding van een lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is tevens een machtiging om de contributie te innen.

Hier vraag je een formulier aan:WTC de Trappistentrappers hanteert een privacy statement ter bescherming van de gegevens van haar leden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen via:

Copyright © WTC de Trappistentrappers 2020.

                             Made by GvG