Ledenadministratie

Een lid van WTC de Trappistentrappers betaalt per kalenderjaar € 40,- aan contributie. Voor jeugdleden en trappertjes is dit € 20,- . Indien de aanmelding na 1 augustus plaatsvindt is dit respectievelijk € 20,-voor senioren en € 10,- voor jeugdleden/trappertjes.


Voor aanmelding van een lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van het inschrijfformulier. Het inschrijfformulier is tevens een machtiging om de contributie te innen.

Hier vraag je een formulier aan:WTC de Trappistentrappers hanteert een privacy statement ter bescherming van de gegevens van haar leden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Delen via:

Copyright © WTC de Trappistentrappers 2020.

                             Made by GvG