Den Trappiest online

Het clubblad van onze vereniging heet "d'n Trappiest". Het clubblad wordt op schrift verspreidt aan onze sponsoren en leden, tenzij deze hebben aangegeven om het clubblad digitaal te ontvangen.
Digitale verspreiding (ruim 50% van het ledenaantal) is minder milieu belastend en bepaart de club kosten.De bestuursleden bezorgen de clubbladen.


De uitgave's van de laatste jaren zijn hier te downloaden:

Februari 2020

                                                         Juli 2019

December 2018                                  Juli 2018

December 2017                                 Juli 2017

December 2016                                 Juli 2016 

December 2015, jubileumuitgave        Juli 2015

December 2014                                 Juli 2014

December 2013                                  Juli 2013 


 

Onze sponsoren: