Ledenadministratie

Een lid van WTC de Trappistentrappers betaalt per kalenderjaar € 35,-- aan contributie. Indien de aanmelding na 1 juli plaatsvindt is dit € 17,50. Voor jeugdleden is dit respectievelijk € 17,50 (heel jaar) en € 8,75 (half jaar).

Voor aanmelding van een lidmaatschap dient gebruik gemaakt te worden van het inschrijfformulier, dat hier te downloaden is. Het inschrijfformulier is tevens een machtiging om de contributie te innen.
Het formulier ligt ook in elke volgbus en in de opslagcontainer op stuivenzand.

Het formulier bij voorkeur versturen naar:

WTC de Trappistentrappers
Postbus 354
4880 AJ Zundert

Wijzigingen in (email)adressen, telefoonnummers e.d. van leden graag doorgeven aan trappistentrappers@ziggo.nl.
 

Onze sponsoren: