Ledenadministratie

Een lid van WTC de Trappistentrappers betaalt per kalenderjaar € 35,-- aan contributie. Indien de aanmelding na 1 juli plaatsvindt is dit € 17,50. Voor jeugdleden (8-12 jaar &12-17 jaar) is dit respectievelijk € 17,50 (heel jaar) en € 8,75 (half jaar).
Voor aanmelding van een lidmaatschap kan gebruik gemaakt worden van het inschrijfformulier,dat hier te downloaden is. Het inschrijfformulier is tevens een machtiging om de contributie te innen.
Het formulier ligt ook in elke volgbus en in de materiaalcontainer bij Van T.

Het formulier bij voorkeur versturen naar:

WTC de Trappistentrappers
Postbus 354
4880 AJ Zundert

Voor het wijzigingen in (email)adressen, telefoonnummers, bankrekeningnummers, e.d. van leden dient het wijzigingsformulier, dat hier te downloaden is, gebruikt te worden, dit sturen naar ledenadministratie@trappistentrappers.nl.

WTC de Trappistentrappers hanteert een privacy statement ter bescherming privacy gegevens van haar leden in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
     

Onze sponsoren: