Informatiegids

Elk jaar aan het begin van het wegseizoen brengt de club een informatiegids uit. Hierin staat alle informatie die de leden nodig hebben voor dat betreffende seizoen. Er wordt voornamelijk veel aandacht besteed aan de regels die gehanteerd worden bij het rijden in een (grote) groep. Dit alles om de veiligheid van onze leden en alle andere verkeersdeelnemers te vergroten.

Ook staan gegevens van het bestuur en alle commisies in de gids vermeld.

Tot slot wordt het "jaarprogramma" in de gids aangegeven.

Hier is de voorlopige editie van het lopende jaar te downloaden:

Informatiegids 2020

 

Onze sponsoren: