Clubinfo

WTC de Trappistentrappers (in het vervolg "de club" genoemd) heeft sinds 2018 Café van T aan de Wernhoutseweg 116 te Wernhout als thuishonk. Bijna alle ritten vertrekken hier vandaan. De club is opgericht in 1981 en kent een rijke historie.

De club wordt bestuurd door zeven leden, die volgens de statuten gekozen worden in de jaarvergadering op de laatste maandag van januari. Daarnaast kent de club een groot aantal commissies met verschillende taken.

De senioren (dames en heren) zijn verdeeld in 5 snelheidsgroepen (A t/m E), elke snelheidsgroep heeft een aantal wegkapiteins of ook wel coördinatoren genoemd. Elke groep heeft een volgbus (met vaste chauffeur) waarin reservemateriaal wordt vervoerd voor pech onderweg. Daarnaast vergroot de volgbus de veiligheid van de groep als een soort van natuurlijke buffer voor achterop komend verkeer.

De jeugdgroep en trappertjes staan onder deskundige begeleiding van 4 ervaren begeleiders waarvan er altijd minimaal 2 aanwezig zijn. 

De club heeft circa 280 leden (augustus 2019). De jaarlijkse contributie bedraagt € 35,-- voor senioren en € 17,50 voor jeugdleden.

De leden dragen clubkleding die voor een zeer groot deel gesponsord wordt door onze 7 hoofdsponsoren die we hier rechts presenteren. Door de bijdrage van deze bedrijven kunnen we de kosten van clubkleding voor de leden laag houden.

Onze sponsoren: