Bestuur

Het huidige bestuur stelt zich hieronder voor. Elk bestuurslid heeft specifieke taken en zit in een of meerdere commissies. Hij of zij is dan ook het 1e aanspreekpunt van betreffende commissie. De taken en de NAW-gegevens staan hieronder vermeld. Het secretariaat is per mail te bereiken op secretariaat@trappistentrappers.nl
Het bestuur vergadert gemiddeld eens per 2 maanden. Een keer per jaar (laatste maandag van januari) wordt een algemene jaarvergadering gehouden. Verslagen van de jaarvergaderingen zijn op verzoek verkrijgbaar, mail hiervoor naar de voorzitter: Denis-Jan Groen.
 
Denis-Jan Groen
Achtmaalseweg 159-E
Voorzitter
 
Aandachtsgebieden:
* Algemene zaken
* Kleding


Angela Roelands
Veilingstraat 18
4881 CX Zundert
Secretaris
 
Aandachtsgebieden:
* Secretariaat
* Trappertjes
Ad Peeters
Stuivenzandseweg 19
4882 NG Zundert
Penningmeester
 
Aandachtsgebieden: 
* Financiën
* Verzekeringen
* Ledenadministratie
Jack Hendrickx
Burg. Manderslaan 92
4881 EL Zundert
076-5974483
Bestuurslid
 
Aandachtsgebieden:
* Materieel
* Volgbussen
* Chauffeurs
 
 
Colin Maas
Werfkens 8
4891 WX Rijsbergen
06-51264428
maascolin@hotmail.com 
Bestuurslid
 
Aandachtsgebieden:
* Communicatie
* Website
* Social media 
 
Emiel van der Meulen
Berkenring 53
4881 HB Zundert
06-13277545
tijdrit@trappistentrappers.nl
                   
Bestuurslid
 
Aandachtsgebieden: 
* Veiligheid
* Feest

 
 
 
Anita van Aert
Laarpark 19
4881 EB Zundert
06-12524287
076-8500624
vanaertzundert@home.nl
Bestuurslid
 
Aandachtsgebied:
* Lief en leed
 
 

Onze sponsoren: